Přehled legislativy pro neziskovky

27.05.2007 14:34

Praktický přehled všech zákonných norem, které se týkají působení neziskových organizací, připravilo Centrum pro výzkum neziskového sektoru.

Výchozí podmínky pro existenci neziskových organizací vytváří patřičná legislativa. Základním právním a daňovým pravidlům pro fungování neziskových organizací by měl rozumět každý, kdo v neziskové organizaci pracuje, nebo kdo přichází s neziskovými organizacemi do styku.

Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) se proto rozhodlo legislativnímu prostředí pro činnost neziskových organizací věnovat stálou pozornost a jako svůj první úkol v této oblasti si vytyčilo vytvoření anotovaného přehledu všech zákonných norem, které se týkají působení neziskových organizací.

Činnost neziskových organizací upravují v České republice nejen zákony, podle nichž se řídí proces registrace, organizační struktura, finanční řízení, hospodaření a zánik organizace, tzv. statusové normy organizací, ale také bezpočet dalších zákonů, vyhlášek a nařízení, které mají podstatný vliv na samotné fungování neziskových organizací. Jsou to daňové zákony, zákony zabývající se pracovně-právními aspekty a účetnictvím, zákony upravující získávání finančních zdrojů a jiné. Postupem času stále dochází k jejich změnám, novelám či rušením, což způsobuje jejich značnou nepřehlednost. Proto bude tento přehled, publikovaný na webových stránkách CVNS, periodicky aktualizován.

Tento dokument si klade za cíl zmapovat nejvýznamnější zákonné normy a usnadnit tak neziskovým organizacím, pracovníkům veřejné správy a dalším uživatelům základní orientaci v legislativní oblasti. Je členěn do šesti kapitol, přičemž vybraná klasifikace má umožnit čtenáři lepší orientaci a vyhledávání v zákonech a je tedy pouze pomocným nástrojem k uchopení celé problematiky. V poslední šesté kapitole jsou uvedeny právní předpisy, které upravují činnost organizací v jednotlivých oborech činnosti. Jejich výčet není ani nemůže být vyčerpávající, dle výběru autorky jsou uvedené jen ty nejdůležitější.

Zdroj: CVNS

Klíčová slova: