Získejte grant a naučte lidi ve svém okolí zacházet s penězi

04.01.2012 13:32

Novou grantovou příležitost na podporu pořádání seminářů finančního vzdělávání vyhlašuje projekt Abeceda rodinných financí. Baví vás finance a chcete se o své zkušenosti podělit s ostatními? Nyní můžete na pořádání vlastních kurzů zvyšujících finanční gramotnost obyvatel získat finanční příspěvek a stát se lektorem. Témata kurzů se budou věnovat především problematice hospodaření s rodinným rozpočtem a prevenci nezodpovědného zadlužování.

Abeceda rodinných financí je určena široké veřejnosti, a to prostřednictvím seminářů probíhajících přímo v komunitách. Projekt tak chce podpořit pochopení fungování peněz celému spektru uživatelů – od mládeže až po seniory. Pokud vnímáte ve svém blízkém okolí, klubu nebo organizaci potřebu finančního vzdělávání, vyškolíme lektora z vašich řad a poskytneme mu odbornou přípravu v oblasti finančního vzdělávání. Vyškolený lektor pak obdrží grant na svůj vlastní vzdělávací projekt ve své komunitě. Tématy vzdělávacích kurzů budou rodinný rozpočet, finanční produkty a pojištění, práva a povinnosti zaměstnance, výpověď a hledání práce, pravidla závazkových vztahů, doporučené postupy při uzavírání smluv a zodpovědné zadlužování.

Příjemce grantu může zorganizovat kurzy například pro klienty úřadů práce, pedagogické pracovníky nebo absolventy středních a vysokých škol, především však pro širokou veřejnost soustředěnou v různých zájmových komunitách a spolcích.

O grant mohou požádat:
•    české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby,
•    rozpočtové nebo příspěvkové organizace s právní subjektivitou působící v ČR,
•    školy a školská zařízení.

Lektorem se může stát:
•    absolvent/ka vzdělávacího programu Finanční kompas,
•    učitel/ka vyučující předměty s ekonomickým zaměřením,
•    absolvent/ka střední, vyšší odborné nebo vysoké školy s ekonomickým zaměřením a s nejméně dvouletou praxí ve finančním sektoru,
•    absolvent/ka kurzu finančního poradenství nebo jiného kurzu s finančním nebo ekonomickým zaměřením s nejméně dvouletou praxí v oboru.

Žádosti o finanční příspěvek můžete zasílat průběžně až do 17. února 2012.
Další informace a podrobné podmínky pro získání grantu naleznete na www.abecedarodinnychfinanci.cz.

(PR)

Klíčová slova: