Internet a můj handicap: Ceny vítězům předá spisovatelka Ivona Březinová

15.01.2012 17:22

Ceny účastníkům 8. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap předá spisovatelka Ivona Březinová, která přijala také účast v porotě soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 17. března 2012 v Kongresovém centru Praha na konferenci INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Pořádající BMI sdružení již dostává první soutěžní literární práce, uzávěrka je 19. února. Začala rovněž registrace na konferenci INSPO.

V prvních pěti ročnících soutěže Internet a můj handicap bylo úkolem autorů se zdravotním postižením ukázat, jak jim pomáhá internet vyrovnat se s jejich handicapem, jak ovlivňuje jejich život. Od šestého ročníku se soutěž tematicky rozšířila také o to, jak pomáhá lidem se zdravotním postižením telefon.

Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 19. února 2012 na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho dílo může být bezplatně zveřejněno ve sborníku konference INSPO, na portálu Helpnet.cz a popřípadě v dalších médiích, kterým budou nejlepší příspěvky poskytnuty.

Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v předcházejících ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem.

Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům se uskuteční na konferenci INSPO v sobotu 17. března 2012 v Kongresovém centru Praha, kam budou pozváni všichni soutěžící. Byl již zveřejněn předběžný program konference i s registračním formulářem, kde je možné se přihlásit k účasti na konferenci.

Pro soutěžící jsou připraveny následující ceny:

- USB modem s dvouletým bezplatným připojením k internetu  a mobilní telefon od společnosti Telefónica Czech Republic
-  5x Zoner Photo Studio 14 od firmy ZONER software
-  3x fotoobraz na plátně zhotovený společností Digitální studio (www.tisk-fotografie.cz) z vlastní fotografie oceněného autora
-  4x Handy Card Sphere od společnosti Car Club
- 15x USB flash paměť od společnosti AutoCont
- 15x kniha od nakladatelství Portál
- 10x kniha od nakladatelství Zoner Press

Zvláštní ceny udělí časopisy Můžeš a Vozíčkář

Klíčová slova: