Reakce MPSV na nepravdivá tvrzení o příspěvcích na mobilitu

01.01.2012 14:57

V souvislosti s legislativními změnami platnými od 1. 1. 2012 MPSV upozorňuje, že o příspěvek na mobilitu stačí požádat pouze jednou, a to kdykoli během ledna - tedy až do 31. ledna 2012. Není tedy pravda, že by si lidé museli chodit pro dávku každý měsíc. Na Úřad práce ČR je nutné pouze ohlašovat případné změny podle zákona. Ani informace o tom, že je nutné žádost podat hned v první dny nového roku, které se mezi příjemci této dávky šíří, se nezakládají na pravdě. Pokud by žadatelé o příspěvek hromadně podávali žádosti v první den (dny) nového roku, pak by zcela jistě docházelo k umělému vytváření front a nepohodlí, což v případě osob se zdravotním postižením vnímáme obzvlášť negativně.

Příspěvek na mobilitu je opakující se dávkou, která nově slučuje dosavadní příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na provoz motorového vozidla.

Příspěvek na mobilitu může být přiznán nejdříve od prvního dne v měsíci, ve kterém bylo zahájeno řízení (uplatněna žádost). Žádost je tedy možné uplatnit kdykoli do 31. ledna 2012, aniž by to mělo negativní dopad na vznik nároku na dávku od počátku tohoto měsíce.

MPSV dále uvádí na pravou míru informace o dokladech, které mají být předkládány k žádosti o výše uvedenou dávku, které se mezi příjemci dávek objevily. Rozhodnutí o příspěvku na péči, který byl přiznán před rokem 2012 (tj. nebyl posouzen zdravotní stav podle nových kritérií účinných od 1. ledna 2012), nemá na příspěvek na mobilitu vliv. Stejně tak není nutné předkládat technický průkaz motorového vozidla nebo dokládat vztah k němu.

Formuláře MPSV včetně žádosti o nový příspěvek na mobilitu jsou dostupné na Integrovaném portálu MPSV.

Zdroj: MPSV

(Tato zpráva MPSV je reakcí nepochybně i na tento dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci příspěvku na mobilitu, v němž mj. vyzývá všechny k návštěvě úřadu práce 4. ledna 2012, aby se projevila nesmyslnost některých ustanovení nově přijatých zákonů tzv. sociální reformy.)

Klíčová slova: