Videozáznamy přednášek

Dopolední jednání v plénu - moderují Jaroslav Winter a Pavel Veselský

 14:00 – 16:00 jednání v sekcích

 Sekce Přístupnost (nejen) webu, klub A – moderuje Radek Pavlíček

Sekce Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, klub E – moderuje Martina Macurová 

Sekce ICT pro osoby se sluchovým postižením, Jednací sál – moderuje Hana Kunešová