Program konference

Čtrnáctý ročník konference pořádá BMI sdružení. Generálním partnerem je Nadace Vodafone,  partnerem AutoCont CZ a odborným partnerem Teiresiás, středisko Masarykovy univerzity pro pomoc studentům se specifickými nároky.

Konference se uskuteční v sobotu 15. března 2014 v Kongresovém centru Praha. Očekává se opět na tři sta účastníků.

Jednání probíhá dopoledne v plénu, odpoledne bude rozděleno stejně jako v posledních letech do tří sekcí. První se tradičně zaměří na přístupnost webu (ale i pomůcek), druhá na využití informačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením (a také na sociální podnikání) a třetí na informační a komunikační technologie (ICT) pro neslyšící uživatele.

Poprvé bude zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči na plátno ve všech sálech, nejen v hlavním jako v minulosti. Neslyšící účastníci tak nebudou odkázáni pouze na jednání v jednom sále. Simultánní přepis budou moci sledovat kromě plátna také na tabletech, které jim budou zapůjčeny. Tablety mohou využít také slabozrací účastníci, kteří na nich budou sledovat prezentaci promítanou na plátno.

Program konference
Kongresové centrum Praha, sobota 15. března 2014

8:00 – 10:00 prezence

10:00 – 11:30 jednání v plénu - moderuje Jaroslav Winter

Petr Peroutka, Petr Uličný, Inteligentní kompenzační pomůcky: Ovládání počítače a domácích spotřebičů ústní myší
Tomáš Zdechovský, Commservis.com: Možnosti využití neurotechnologií v pomoci lidem s poruchou soustředění 
Milan Novotný, Jiří Maule, blue.point Solutions: Disway - místo pro znevýhodněné
Tomáš Staník, Remote Assistant: Vzdálený asistent, mobilní aplikace pro lidi s těžkým zrakovým postižením

11:30 - 11:45 přestávka

11:45 - 13:00 jednání v plénu

Tomáš Jindříšek, Dark Side: Internetové trendy v komunikaci a dárcovství pro neziskový sektor aneb nespoléhejte jen na granty!
Jana Neupauerová, Nadace Vodafone, René Kujan, Sportovní klub vozíčkářů: Rok jinak
Radek Šimko: Google Glass
Internet a můj handicap - vyhlášení výsledků 10. ročníku literární soutěže

 

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 17:00 jednání v sekcích (s 15minutovou přestávkou v cca 15:15)

1. sekce: Přístupnost nejen webu - moderuje Radek Pavlíček

Petr Závodský, CZ.NIC: CAPTCHA Help - ochrana před roboty bez bariér

Petr Svobodník, ČVUT, Michal Jelínek, SONS ČR: Blind Shell - rozhraní pro ovládání dotykových telefonů s Androidem pro zrakově postižené uživatele
Roman Kabelka, TyfloCentrum Brno, o. p.: Cesta k přístupné tvorbě obsahu webových stránek
Radek Seifert (ČVUT, ELSA), Petr Červenka (MU, Teiresiás), Aleš Vitinger (Seznam.cz): Internetové mapy pro nevidomé uživatele
Michal Rada, Ministerstvo vnitra ČR: Governance accessibility - přístupná veřejná správa a veřejné služby

Veronika Kocourová, Petra Syrovátková, Alfa Human Service: Možnosti využití iPadů u klientů s handicapem v osobním i pracovním životě
 

2. sekce: Vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením - moderuje Hana Potměšilová

 

Pavel Pešat, Jednota školských informatiků: Technologie ve vzdělávání dětí a studentů se specifickými potřebami

Jiří Menšík, Petit: Zpřístupnění produktů Apple těžce postiženým lidem

Lenka Bártová, Markéta Skalická, Raná péče EDA: EDA Play, mobilní aplikace pro iPady pro rozvoj zrakově a motoricky postižených dětí

Dagmar Rýdlová, ADYS: Bezbariérová výuka angličtiny pro děti s dyslexií
Radka Prázdná, Jihočeská univerzita: Specifika výuky informatiky žáků se zrakovým postižením v základním vzdělávání

Martin Stolín, AV Institut: Portál práce pro OZP
Petr Vyhnánek, Metropolitní univerzita: Pracovní stáže ve firmách pro osoby se zdravotním postižením

Lucie Krupková, Seznam.cz: Jedna statečná v Seznam.cz

Daniela Rázková, Polovina nebe: Můj hlas - moje práce
 

3. sekce - Technologie pro uživatele se sluchovým postižením - moderuje Renata Škopková

Veronika Chladová, Marie Mašláňová, 365, Marie Horáková, APPN: Zprávy pro neslyšící
Zdeněk Bumbálek, Transkript online: On-line simultánní přepis mluvené řeči
Petra Šebo, Alena Užachovová, Telefónica ČR: Hovor pro neslyšící
Lukáš Záhoř, Stream.cz, Stanislav Čihák, Newton Technologies: Automatické titulkování pořadů Stream.cz
Michal Jurník, Quanti: Hearing Aid - sluchadlo ve vašem telefonu
Mariana Koutská, Masarykova univerzita: TABLETO, interaktivní kniha pro neslyšící děti

Jana Fenclová, Centrum pro dětský sluch Tamtam: Znakujte s námi
Andrea Hudáková, Filozofická fakulta UK: Komunikační zajištění výuky neslyšících studentů

Tamara Kováčová, FF UK: Telekonference, studentský blog a facebook při výuce neslyšících studentů

 

 

Zájemci o účast na konferenci bohužel už se nemohou zaregistrovat, 26.2. večer byla registrace kvůli překročení kapacity sálu ukončena. Jedinou možností je přihlásit se mailem na winter@helpnet.cz jako náhradník a doufat, že se nějaká místa uvolní.