Videozáznamy přednášek

 1. sekce: Přístupnost nejen webu - moderuje Radek Pavlíček

2. sekce: Vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením - moderuje Hana Potměšilová

 

3. sekce - Technologie pro uživatele se sluchovým postižením - moderuje Renata Škopková