Program konference INSPO 2012

Konferenci pořádá spolu s BMI sdružením Křižovatka.cz. Generálním partnerem je Telefónica Czech Republic, partnerem AutoCont CZ a Konto Bariéry.

Tentokrát bude odpolední jednání rozděleno stejně jako v posledních letech do tří sekcí. První se tradičně zaměří na přístupnost webu (ale i pomůcek), druhá na využití informačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením (a také na sociální podnikání) a třetí na informační a komunikační technologie (ICT) pro neslyšící uživatele.

V průběhu celého dopoledního jednání a odpoledne v sekci ICT pro neslyšící bude zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči na plátno.

Program konference

Kongresové centrum Praha, sobota 17. března 2012

8:30 – 10:00 prezence

10:00 – 11:30 jednání v plénu

Jiří Menšík, Petit: Nové trendy v alternativní a augmentativní komunikaci

Božena Jirků, Nadace Charty 77: Konto BARIÉRY 20 let proti bariérám
Pavel Veselský, InternetPoradna.cz: Pomáhající poradenství na českém internetu
11:30 - 11:45 přestávka
11:45 - 12:45 jednání v plénu

Ivana Vodičková, Michal Mařatka, Svět jinak: Krizová karta

Tomáš Gůra, Petr Hladík, Masarykova univerzita: Hybridní kniha - nová verze kombinovaného přístupu k informacím
Internet a můj handicap – vyhlášení výsledků 8. ročníku literární soutěže
 
12:45 – 14:00 oběd

14:00 – 17:00 jednání v sekcích (s přestávkou v cca 15:00)
 
sekce Přístupnost (nejen) webu - moderuje Radek Pavlíček
Jan Šnyrych, Spektra, v. d. n.: - Software pro zpřístupnění tištěných předloh pomocí USB kamer
Jiří Ibl, Ragtime: Jak učit stroje pomáhat lidem - možnosti asistivní technologie v éře chytrých telefonů a dotykových počítačů
Jiří Kříž, CIT, s.r.o.: Projekt CIT Reader, verze 5
Jan Kachlík, HEXAGEEK CZ: Hostingové služby pro NNO
Helena Selucká, Zdena Rousková: Bezbariérová knihovna.cz - Od vize ke standardu
Radek Pavlíček, GALOP s.r.o.: Podpora nových trendů přístupnosti webu v programech JAWS a MAGic
Matěj Plch: Google Android: Inovativní přístup k asistivním technologiím
Pavel Ondra:  Accessibility.GUG.cz
sekce Vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením  - moderuje Roman Herink

Hana Potměšilová, NFOZP: Ochranná známka Práce postižených

Marie Horáková, APPN - Agentura pro neslyšící: Tichá kavárna
Daniela Rázková, Polovina nebe: Výuka ovládání počítače hlasem dostala zelenou i v dalších krajích
Lukáš Másilko, Ondřej Nečas, Středisko Teiresiás: Technologie pro zpřístupnění výuky matematiky zrakově postiženým na Masarykově univerzitě
Tereza Vajtová, Maturus: Sociální firma po Roce jinak a dvou letech zkušeností
 

sekce Informační a komunikační  technologie pro neslyšící – moderuje Jaroslav Winter

Věra Strnadová: Titulkování televizních pořadů podle zákona a v praxi

Luděk Müller, Západočeská univerzita: Automatické titulkování živých pořadů České televize – současný stav a výhled do budoucna

Anna Bartalová, Martin Šauša, Altop Service: Quo vadis, skryté titulky na Slovensku

Hristo Trajkovski, VerbaVoice: Simultánní přepis mluvené řeči a tlumočení ve znakovém jazyce online kdekoliv a kdykoliv

Alena Užachovová, Telefónica Czech Republic:  Hovor pro neslyšící

Jakub Kanis, Západočeská univerzita: On-line slovník znakového jazyka – přístup přes internet

 

Dále bude k dispozici prostor, kde budou moci organizace nabízející služby pro osoby se zdravotním postižením vyložit svoje informační materiály. Kromě toho budou v předsálí předváděny různé pomůcky pro osoby se zdravotním postižením.

Pro automobily osob na vozíku bude zajištěno parkování přímo na ploše vedle vchodu do Kongresového paláce. Je však třeba uvést při registraci SPZ vozidla do okénka registračního formuláře pro případný vzkaz.

Účast na konferenci je za symbolický poplatek 150 Kč (platí se u prezence), který zahrnuje i průběžné občerstvení a oběd a sborník. Ten bude oproti minulosti na CD, nikoli tištěný.

(K registraci využijte tento formulář. V případě, že budete mít průvodce, ať se prosím zaregistruje samostatně také. Upozorňujeme, že v minulých letech musela být registrace ukončena pro zaplněnou kapacitu sálu týden i více před konferencí, proto registraci neodkládejte.)

Registrace byla ukončena po naplnění kapacity sálu dne 5. března 2012 ve 13:30 hodin. Zájemci o konferenci INSPO, kteří se nestihli zaregistrovat, mají ještě možnost přihlásit se jako náhradníci na info@helpnet.cz. V případě, že se někdo z přihlášených odhlásí, bude jim potvrzena registrace.