Grafické prezentace

02.04.2009 14:06

Systém I4Control® je asistivní pomůckou, která handicapovanému uživateli umožňuje komunikovat s osobním počítačem prostřednictvím očních pohybů a tím mu zpřístupnit například veškeré informace a služby na Internetu. Marcela Fejtová z ČVUT představila nové funkce, o které byla tato pomůcka obohacena.

02.04.2009 15:16

Filip Hráček z Google ČR naznačil, jak lze s pomocí služby Google Analytics zlepšit úspěšnost webových stránek.

02.04.2009 15:12

Tajemnice britské Asociace stenografů pro doslovný přepis mluvené řeči do textu Norma White seznámila účastníky se způsobem zajišťování přepisu mluvené řeči pro neslyšící ve Velké Británii.

02.04.2009 14:47

Podrobný přehled existujících služeb pro nevidomé uživatele internetu připravil Miloš Šmíd z Laboratoře Carolina, centra podpory studia zrakově postižených na UK.

02.04.2009 14:35

Věra Strnadová z Komise pro skryté titulky ASNEP ve svém příspěvku upozornila na některé nedostatky současné právní úpravy, týkající se povinnosti provozovatelů TV vysílání s celoplošnou působností zpřístupňovat vysílané pořady občanům se sluchovým postižením. Na příkladech z praxe ukázala, jak tyto nedostatky nepříznivě ovlivňují možnost kontroly plnění těchto povinností.

02.04.2009 14:32

V loňském roce byl zahájen projekt Kino neslyšícího diváka, tedy příprava a projekce elektronických titulků pro sluchově postižené. Přiblížil jej Petr Alexander ze společnosti Portlingua.

02.04.2009 14:28

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro realizaci přepisu v praxi s využitím dostupných informačních technologií. Jde zejména o rozšíření míst, kde se přepis realizuje, zvýšení dostupnosti přepisovatelů a jejich vyškolení, prezentaci přepisu pro širokou veřejnost a přípravu projektu on-line přepisovacího centra. Projekt představil Martin Novák, předseda pražské organizační jednotky České unie neslyšících.

02.04.2009 14:21

Projekt podpořený Evropskou komisí a realizovaný konsorciem firem z České republiky, Slovinska, Španělska, Koreje a Turecka představil pro sborník Petr Pilin ze společnosti Software602. Na konferenci jej pak místo něho prezentoval kolega Martin Vondrouš.

02.04.2009 14:19

Petr Hladík a Svatoslav Ondra ze Střediska pro pomoc studentů se specifickými nároky Masarykovy univerzity představili projekt hybridní knihy, umožňující kombinovaný přístup k informacím studentům se zrakovým postižením.