Videozáznamy přednášek

Jednání v plénu - moderují Jaroslav Winter a Jiří Verner

Sekce Přístupnost nejen webu – moderuje Radek Pavlíček

Sekce Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením – moderuje Hana Potměšilová 

Sekce ICT pro osoby se sluchovým postižením – moderuje Hana Kunešová