Grafické prezentace

23.03.2007 12:43

Jiří Novotný z Kooperativy, pojišťovny představil její zvýhodněné pojistné produkty pro osoby se zdravotním handicapem a jejich rodiny.

25.03.2007 7:53

David Špinar ze společnosti H1.cz informuje o nejznámějších metodikách tvorby přístupného webu a srovnává, v čem by se měla lišit nová pravidla, která vstoupí v platnost pro veřejnou správu v roce 2008.

25.03.2007 7:37

Martin Snížek ze společnosti H1.cz na případové studii Megapixel.cz demonstruje, k čemu je dobré a jak probíhá uživatelské testování použitelnosti webu.

23.03.2007 18:56

E-learningové kurzy z účetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením se jmenuje projekt, o kterém informovala Jarmila Helmanová ze Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze.

26.03.2007 8:56

Aktivity APPN při pomoci Neslyšícím na území hl. m. Prahy, kteří jsou nezaměstnaní, ohrožení nezaměstnaností či uvažují o změně současného zaměstnání, představila Marie Horáková.