Nádory varlat

Nádory varlat

03.11.2008 23:40
Příspěvek Ligy proti rakovině popisuje rizikové faktory, samovyšetřování varlat, příznaky, diagnostiku a druhy léčby.

O varlatech a nádorech varlat

22.09.2013 16:54

Server České onkologické společnosti se v jednou ze svých článků zaměřil na varlata a jejich nádory. Popisuje samotný orgán, zajímá se o nádory a jejich výskyt, spekuluje nad příčinami vzniku onemocnění. Také řeší příznaky, prevenci či samovyšetření. Dále pak popisuje typy léčby, upozorňuje na možné vedlejší léčebné účinky, vysvětluje, jak je pacient sledován po léčbě.

Nádory varlat

17.06.2014 21:25

Článek na serveeru Ordinace.cz začíná samotným popisem mužského pohlavního orgánu. Dále pak vysvětluje, co to vůbec jsou nádory, popisuje možné příznaky nemoci, řeší, jak se nemoc diagnostikuje, vypovídá o typech léčby, objasňuje klinické hodnocení. Také poukazuje na to, jaké mohou být případné nežádoucí účinky při léčbě. Zaměřuje se také na sledování pacientů, kteří ukončili léčbu. V neposlední řadě řeší, jaký je sexuální život pří tomto onemocnění.

Nádory varlat

17.06.2014 21:26

Stručný popis onemocnění, rizikové faktory, prevence, příznaky, typy nádorů, léčba nemoci - na serveru Vitalion. Dále se zde řeší to, jak si může pacient pomoci sám

Nádory varlat

17.06.2014 21:26

Masarykův onkologický ústav uvádí příspěvek o nádorech varlat, jak se stanoví diagnóza, o chirurgické léčbě, chemoterapii i radioterapii a jejich nežádoucích účincích, klinickém hodnocení, sledování po ukončení léčby a o sexuálním životě při rakovině varlete.

Nádory varlat

17.06.2014 21:28

Příspěvek na webu Komplexního onkologického centra se zabývá léčebnými postupy - příznaky, diagnostikou, léčbou a prevencí.

Nádory varlat a nadvartlat

17.06.2014 21:29

Stránky Testis.cz se zabývají nádory a pseudotumory varlete a nadvarlete. Podávají informace o klinických příznacích, prognóze a především podrobně rozebírají histopatologickou diagnostiku těchto tumorů.