Rakovina žaludku

Nádory žaludku

17.06.2014 15:57

Článek Masarykova onkologického ústavu uvádí informace o nádorech žaludku, jaké jsou příznaky nemoci, o stanovení diagnózy, vyšetřovacích metodách, jako je test na okultní krvácení, rentgen, gastrofibroskopie. Informuje, jak se určí rozsah nemoci, o způsobech léčby, nežádoucích účincích a klinickém hodnocení.

Karcinom žaludku

17.06.2014 15:58

Příspěvek na webu Komplexního onkologického centra se zabývá léčebnými postupy - příznaky, diagnostikou, léčbou a prevencí.

Rakovina žaludku

17.06.2014 15:59

Příspěvek Ligy proti rakovině popisuje příznaky, způsob vyšetření a léčby nemoci, pozdní komplikace léčení, průběh onemocnění, jaké má nemocný vyhlídky a jak předcházet onemocnění.

Podrobnosti o nádorech trávicího ústrojí

17.06.2014 15:59

Web onkofora přináší podrobnosti o nádorových onemocněních trávicího ústrojí - karcinom jícnu, karcinom žaludku, tenkého střeva, kolorektální karcinom, pankreatu, žlučníku a žlučových cest a jater. Také uvádí novinky v diagnostice.