Rakovina jícnu

Karcinom jícnu

17.06.2014 21:54

Příspěvek na webu Komplexního onkologického centra se zabývá léčebnými postupy - příznaky, diagnostikou, léčbou a prevencí.

Nádory jícnu

17.06.2014 21:55

Příspěvek Masarykova onkologického ústavu popisuje nádory jícnu, jejich příznaky, jak se určí rozsah onemocnění. Informuje o stanovení diagnózy, vyšetřování, na čem závisí léčba, způsobech léčby, klinickém hodnocení a nežádoucí účincích.