Nemoci srdeční a cévní

Úmrtnost na kardiovaskulární choroby je v České republice se zhruba 600 úmrtími na 100 000 obyvatel ročně stále významně vyšší než v zemích západní Evropy. Na tyto choroby u nás připadá více než 50 % úmrtí, tedy více než na všechny ostatní choroby dohromady. Stále roste také počet hospitalizací pro kardiovaskulární choroby (více než 50 % všech hospitalizací na interních odděleních nemocnic). Srdeční infarkt je nejčastější příčinou smrti a invalidity mužů v produktivním věku.