Rakovina prsu u žen

Nádory prsu

17.06.2014 15:53

Oficiální stránka Registru nádorů prsu. Zabývá se obecnými informacemi, klasifikací nádorů, zpracováním nádorů prsu pro histologickou diagnostiku, prognostickými faktory, gradingem a stagingem, nechybí informace pro laiky. Také stručně komentuje zajímavé práce z poslední doby, uvádí doporučenou monografii a co je nového v patologii prsu.

Lymfedém a lymfomapa

03.11.2008 22:09
Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu popisuje anatomii lymfatického systému, lymfatický otok, komplikace a stadia lymfedému, doporučení nemocným a všeobecné zásady, jak fungovat v zaměstnání, domácnosti, při sportu apod. Seznam zdravotnických zařízení, kde vám mohou poskytnout přístrojovou a manuální lymfodrenáž.

Publikace a brožury

03.11.2008 22:08
Na webu Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu je ke stažení vše, co se týká prevence a léčby karcinomu prsu.

Mamografy v ČR

03.11.2008 22:07
Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu uvádí pravidelně aktualizovaný seznam akreditovaných mamografických pracovišť v ČR.

Centra léčby bolesti

03.11.2008 21:54
Web Mamma Help přináší interaktivní mapu center léčby bolesti v ČR. Bolest velmi často provází onkologické onemocnění. Dostupnými léčebnými postupy je v dnešní době možné nádorovou bolest zmírnit na dobře snesitelnou míru u 95 % pacientů.

Genetická pracoviště

03.11.2008 21:53
Web Mamma Help přináší seznam genetických pracovišť, která mohou poskytnout genetické poradenství při podezření na hereditární formu nádorů.

Karcinom prsu

03.11.2008 1:00
Příspěvek na webu Komplexního onkologického centra se zabývá léčebnými postupy - příznaky, diagnostikou, léčbou a prevencí.

Diskuse ohledně taxanů

03.11.2008 1:00
Web Onkofora přináší diskusi kolem britského doporučení ohledně taxanů při léčbě druhé linie u metastázujícího karcinomu prsu.

Podrobnosti o nádorech prsu

03.11.2008 1:00
Web Onkofora přináší podrobnosti o nádorovém onemocnění prsu. Popisuje prevenci, diagnostiku a léčbu, trendy a perspektivy v diagnostice a léčbě.

Nádory prsu

03.11.2008 1:00
Oficiální stránka Registru nádorů prsu. Zabývá se obecnými informacemi, klasifikací nádorů, zpracováním nádorů prsu pro histologickou diagnostiku, prognostickými faktory, gradingem a stagingem, nechybí informace pro laiky. Také stručně komentuje zajímavé práce z poslední doby, uvádí doporučenou monografii a co je nového v patologii prsu.

Rakovina prsu u žen

17.06.2014 15:54

Publikace, kterou vydala Liga proti rakovině Praha, obsahuje informace o prevenci, diagnostických postupech, léčení i poléčebné péči u rakoviny prsu u žen. Je k dispozici ke stažení.