O varlatech a nádorech varlat

22.09.2013 16:54

Server České onkologické společnosti se v jednou ze svých článků zaměřil na varlata a jejich nádory. Popisuje samotný orgán, zajímá se o nádory a jejich výskyt, spekuluje nad příčinami vzniku onemocnění. Také řeší příznaky, prevenci či samovyšetření. Dále pak popisuje typy léčby, upozorňuje na možné vedlejší léčebné účinky, vysvětluje, jak je pacient sledován po léčbě.

Klíčová slova: