Rakovina močového měchýře

Nádory močového měchýře

04.11.2008 0:06
Web Nádory.cz přináší informace o nádorech močového měchýře. Informuje o histologii, zánětlivých onemocněních, metaplastických změnách. Věnuje se nádorům obecně, jejich klasifikaci, stagingu. Nechybí zmínka o méně častých typech a doporučená monografie.

Karcinom močového měchýře

04.11.2008 0:07
Příspěvek na webu Komplexního onkologického centra se zabývá léčebnými postupy - příznaky, diagnostikou, léčbou a prevencí.

Nádory měchýře

13.10.2013 11:56

Stránky Urologické kliniky Praha přinášejí základní informace, které je třeba vědět o nádorech močového měchýře.

Nádory močového měchýře

17.06.2014 21:46

Článek Masarykova onkologického ústavu uvádí informace o stanovení diagnózy a stupni pokročilosti nádoru, způsobech léčby a jejich vedlejších účincích, klinickém hodnocení, výživě, rehabilitaci a následné péči. Radí také, jaké otázky by měl položit nemocný lékaři před zahájením léčby.

Karcinom močového měchýře

17.06.2014 21:47

Při léčbě pacientů s nádory močového měchýře je důležité dělení na tumory svalovinu infiltrující a neinfiltrující, protože prognóza i terapie v těchto dvou skupinách se podstatně liší. Základem léčby neinfiltrujících tumorů je transuretrální resekce, po které je pro úspěšnou léčbu důležité stanovení prognostických faktorů. To umožňuje zařadit pacienty do jednotlivých rizikových skupin. Příspěvek na webu Postgraduální medicina pro každou rizikovou skupinu doporučuje rozdílnou následnou léčbu a způsob sledování,