Lupénka

Zhruba 200 000 psoriatiků představuje po diabeticích, sluchově postižených, mentálně postižených a lidí s vadami pohybového ústrojí pátou nejpočetnější skupinu zdravotně postižených v České republice.