Informační zdroje

Crohnova choroba

17.06.2014 14:11

Článek MUDr. Pavla Šáchy na webu Celostní medicina.cz se zabývá zejména možnostmi léčby této choroby z pohledu celostní medicíny.

GastroWeb

17.06.2014 22:33

Internetový portál pro gastroenterology informuje o novinkách v oboru v ČR i ve světě. Obsahuje na 150 odkazů na webové stránky, nabídku českých a zahraničních časopisů, přímé odkazy na abstrakta a full-text článků z gastroenterologie, klinické biochemie, imunologie a dalších oborů, každý měsíc aktuální novinky z domova nebo ze světa. Dále 109 vybraných (přeložených) abstrakt z českých i zahraničních časopisů věnovaných gastroenterologii, přehled kongresů a odborných setkání,  50 laboratorních testů v gastroenterologii, s edukačním aspektem miniencyklopedie - GastroLab.

Rakovina střeva

17.06.2014 22:32

Webové stránky jsou zaměřeny zejména na prevenci rakoviny střeva, je zde možné také položit dotaz onkologovi.

Onkoforum

17.06.2014 22:32

Stránky na internetovém deníku Remedia Mednet, jejichž účelem je soustavně informovat o všech novinkách v onkologii, komentovat zprávy s onkologickou tematikou uveřejňované světovými i českými agenturami a médii a aktivně poskytovat zprávy, odborné články, stanoviska a komentáře Onkofora.

Arcus

17.06.2014 22:31

Elektronická verze měsíčníku občanského sdružení Arcus - onko centrum je na webu k dispozici od ledna 2004. Časopis přináší aktuální informace, informuje o činnosti sdružení, nabídce pacientům.

Masarykův onkologický ústav

17.06.2014 22:30

Stránky nabízejí informace pro pacienty i odborníky, informace o nemoci, v rubrice Prevence a osvěta také ke stažení osvětové materiály.

Kolorektum

17.06.2014 22:29

Portál Národního programu kolorektálního screeningu v České republice vznikl za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice screeningu a o rakovině tlustého střeva a konečníku a dále za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících s  kolorektálním screeningem v České republice.

Časopis Klinická onkologie

17.06.2014 22:28

Na stránkách Masarykova onkologického ústavu je v archivu ve formátu PDF k dispozici časopis Klinická onkologie od čísla 6/2002 do současnosti.

Česká onkologická společnost

17.06.2014 22:28

Stránky České onkologické společnosti slouží především jako zdroj informací o dění uvnitř společnosti, ale i jako zdroj odborných informací.

Zdravotnické noviny (onkologie)

17.06.2014 22:27

Sekce Onkologie webu Zdravotnických novin soustřeďuje množství odborných článků a tematické publikace.

Český registr dárců kostní dřeně

17.06.2014 22:26

V naší zemi umírají každý rok stovky lidí na onemocnění krvetvorby - jako leukémie, aplastická anémie a jiné těžké poruchy obranyschopnosti organismu. Někteří umírají zbytečně. Jedním ze způsobů, jak tyto nemoci léčit, je transplantace kostní dřeně nebo jiných krvetvorných buněk, získaných z periferní krve nebo pupečníkové krve. Hlavní cílem registru je zajistit vyhledání nepříbuzného dárce kostní dřeně s maximálně možnou HLA shodou pro pacienty, kteří nenaleznou dárce v rodině či v nejbližším příbuzenstvu.

Banka pupečníkové krve

17.06.2014 22:25

Pupečníková krev je dalším zdrojem krvetvorné tkáně vhodné pro transplantační účely vedle kostní dřeně a kmenových buněk získaných z periferní krve pomocí separátoru. Odběr pupečníkové krve se odehrává po narození dítěte a přestřižení pupeční šňůry, nejde tedy o žádný zásah do organismu dítěte nebo matky. Stránky informují o české bance pupečníkové krve a jejím začlenění v Evropě a ve světě.

GastroLab

17.06.2014 22:24

Miniencyklopedie laboratorních metod zahrnuje ve 47 heslech laboratorní metodiky pro gastroenterologii. Citace odborné literatury odkazují na nejnovější poznatky a 246 referencí je on-line propojeno s abstrakty databáze MEDLINE. Jednotlivé metody jsou on-line propojeny s Národním číselníkem laboratorních položek (Web MZ ČR). Autorem je MUDr. Petr Kocna, CSc., z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK v Praze

Národní onkologický registr

17.06.2014 22:34

Národní onkologický registr České republiky obsahuje údaje zhruba o 1 milionu osob, u kterých byl diagnostikován novotvar jiný než nezhoubný.