Základní informace

22.08.2016 8:27

Webový portál poskytující údaje o výskytu zhoubných nádorů v České republice. Analýzy podle krajů, věku pacientů, klinických stádií , srovnávací analýzy a další epidemiologické přehledy.

22.08.2016 8:31

Základní informace o nádorových onemocněních na Onkoportálu. Tento vyhledávač ověřených onkologických informací a služeb pro pacienty, rodinné příslušníky a veřejnost nabízí jen informace prověřené lékaři. Základní funkcí Onkoportálu je podpora při řešení životních situací, ve kterých se mohou onkologičtí pacienti ocitnout. Jedná se o široké spektrum oblastí, které se dají souhrnně označit jako zdravotní, právní, sociální a finanční.

22.08.2016 8:37

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky přinášejí data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru ČR (NOR). Na webu ÚZIS jsou staitiscké údaje za jednotlivá léta od roku 2003.