Rakovina dělohy

Gynekologické zhoubné nádory

03.11.2008 22:26
Web Onkofora přináší podrobnosti o nádorových onemocněních ženských pohlavních orgánů - vulvy, děložního hrdla, děložního těla, vaječníků. Zabývá se příznaky, diagnostikou, léčbou. Řeší také současný stav léčby a perspektivy pacienta.

Rakovina a předrakovinové změny děložního hrdla (čípku)

01.09.2013 22:17

Server Onkogyn informuje o tom, co je to rakovina, co je to děloha, jsou zde popisovány předrakovinové změny děložního čípku, dále pak samotná rakovina děložního čípku. Článek pojednává o tom, jak probíhá ozařování, v čem spočívá chemoterapie, také informuje o tom, co rozhoduje o úspěšné léčbě a jejich výsledcích a pozastavuje se i u prevence.

Nádorové onemocnění těla děložního

01.09.2013 22:16

Na serveru České onkologické společnosti je popisováno nádorové onemocnění těla děložního. Dále se článek zabývá anatomií dělohy, příznaky onemocnění, samotnými typy nádoru, zkoumá příčiny nádorového onemocnění těla děložního. Informuje čtenářky o způsobu stanovení diagnózy, prognóze. Také seznamuje s typy léčby, Zmiňuje i možnou recidivu, sledování nemocných a prevenci.

Karcinom děložního hrdla

01.09.2013 22:13

Wikipedia popisuje rakovinu děložního hrdla, hlavní příčinu onemocnění, screening, příznaky a projevy nemoci. Dále pak hodnocení pokročilosti karcinomu, zobrazovací diagnostiku a její druhy, typy léčby, a také prognózu pacientky.

Rakovina dělohy

01.09.2013 22:11

Na serveru Anamneza je popisována rakovina dělohy, příčiny a rizikové faktory této nemoci, dále pak samotný průběh, možné následky, vyšetření a diagnostika nemoci, typy léčby, prognóza pacientek a dále také prevence před tímto onemocněním.

Nádory dělohy

01.09.2013 22:09
1.      Server Vitalion seznamuje své čtenáře s nádory dělohy, jejich typy, zmiňuje se o rizikových faktorech tohoto onemocnění, příznacích, diagnostice, léčbě, prevenci této nemoci a radí pacientkám, jak si mohou pomoci samy.

Rakovina děložního čípku

01.09.2013 22:08

Server Vitalion na této stránce popisuje rakovinu děložního čípku. Zabývá se stručným popisem onemocnění, rizikovými faktory, prevencí před tímto druhem rakoviny, příznaky a projevy nemoci, dále léčbou, komplikacemi, které mohou při této nemoci nastat, a v neposlední řadě také tím, jakými způsoby si může žena pomoci sama.

Nádory čípku děložního

03.11.2008 22:28
Publikace Masarykova onkologického ústavu informuje o nádorech děložního čípku, jejich příznacích, stanovení diagnózy, léčbě a vedlejších účincích, klinickém hodnocení a dalším sledování po léčbě.

Nádory děložního čípku

03.11.2008 22:28
Příspěvek na webu Komplexního onkologického centra se zabývá léčebnými postupy - příznaky, diagnostikou, léčbou a prevencí.

Rakovina vaječníků

17.06.2014 21:19

Záznam pořadu České televize „Na pomoc životu“, který pojednává o rakovině vaječníků. Nechává nahlédnout do příběhů tří žen, které prošly složitou a kombinovanou léčbou, jež zahrnuje chirurgickou operaci, chemoterapii, hormonální léčbu či ozáření a vrátily se do plnohodnotného života.