Poruchy řeči

Děti a mluvení

12.08.2008 10:35
Článek na webu Zdrav.cz popisuje vývoj řeči od křiku přes předřečové období, rozumění, první slova až po rozvoj slovní zásoby. Obsahuje i stručný popis vývoje řeči dítěte v závislosti na jeho věku. Dále se zabývá opožděným vývojem a poruchami řeči.

Vývoj řeči

12.08.2008 10:58
Stručný popis vývoje řeči dítěte v závislosti na věku - na webu Asociace klinických logopedů ČR.

Řeč a naše dítě

13.08.2008 1:18
Příspěvek Mgr. Ilony Hulínové Mihalcové popisuje fáze vývoje řeči u dětí, probírá příčiny poruch řeči a radí rodičům, jak postupovat v případě výskytu poruchy řeči.

Logopedie

13.08.2008 15:26
Příspěvek na webu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity charakterizuje logopedii jako obor a popisuje 14 řečových poruch, kterými jsou opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie – vývojová nemluvnost, dyslálie – patlavost, huhňavost – rhinolalia, palatolalia, breptavost – tumultus sermonis, dysartrie, koktavost – balbutites, mutismus – nemluvnost, afázie – získaná orgánová nemluvnost, alálie, symptomatické poruchy řeči, poruchy hlasu a poruchy grafické podoby řeči .

Vady řeči

07.02.2013 21:41

Sekce na webu Zdravě.cz popisuje dysartrii, vývojovou dysfázii, dyslalii, breptavost a palatolalii, mutismus.

Vývojové poruchy řeči

17.06.2014 23:05

Pokud dítě nezačne mluvit do 3. roku života, ačkoliv nejsou postiženy smysly, intelekt, motorika, řečové orgány, prostředí přiměřeně stimuluje vývoj řeči dítěte a dítě přiměřeně reaguje na podněty z prostředí (i když nonverbálně), může se jednat o opožděný vývoj řeči. Dítě může dosáhnout normální řečové úrovně, ale v každém případě je nutné komplexní vyšetření zainteresovaných odborníků a speciálně-pedagogické vedení rodičů i dítěte. Příspěvek na webu Centra léčby a prevence Medic Point dále popisuje vývojové poruchy řeči.

Vývoj řeči

17.06.2014 23:06

Ukázka z knihy Symptomatické poruchy řeči u dětí na webu Dobromysl.cz popisuje vliv stupně mentální retardace na vývoj řeči.