Organizace

Balbus

12.08.2008 11:51
Stránky občanského sdružení Balbus informují o činnosti dobrovolného sdružení členů na základě jejich společného zájmu o řečovou poruchu balbuties - koktavost.

Klub Afasie

13.08.2008 0:52
Klub Afasie podporuje osoby s afázií, napomáhá efektivnímu užívání řeči jako nástroje mezilidské komunikace, psychické adaptaci na handicap sociální reintegraci. Svými aktivitami se snaží zvyšovat kvalitu života osob s afázií. Popularizuje problematiku afázie mezi odbornou i laickou veřejností. Web obsahuje řadu užitečných informací, mj. základní rady pro komunikaci s afatikem.

Občanské sdružení Záře

13.08.2008 1:26
Sdružení osob s poruchami hybnosti a komunikace se zaměřuje na komplexní rehabilitaci osob s poruchami hybnosti a komunikace s různou etiologií těchto poruch. Pořádá rekondiční pobyty, organizuje klubovou činnost.

Klub balbutiků

13.08.2008 1:35
Klub sdružuje osoby s poruchou plynulosti řeči a také logopedy, kteří se problematice koktavosti věnují.

Občanské sdružení Logo

13.08.2008 1:38
Sdružení si klade za cíl pomáhat v těžkých životních situacích způsobených poruchami řeči, sluchu a hlasu dětem i dospělým. Stránky informují o jeho aktivitách a projektech, přibližují řadu logopedických pomůcek a v poradenské sekci nabízejí možnost zadat dotaz k zodpovězení. Logo poskytuje sociální služby raná péče, sociální rehabilitace, sociální poradenství, práce v terénu a provozuje centrum denních služeb.

Šedivka - 11. ZŠ Plzeň

07.02.2013 22:40

Plzeňská 11. Základní škola zajišťuje výuku rovněž v logopedických a dyslektických třídách.

Proafázie

10.02.2013 22:05

Posláním brněnského občanského sdružení Proafázie je podpora osob s afázií, zkvalitnění jejich života, zejména po stránce komunikační a organizace pravidelných skupinových setkání osob s afázií a jejich blízkých. Neméně důležitým úkolem je také zlepšení informovanosti laické i odborné veřejnosti o problematice afázie, poradenská a publikační činnost.

Sdružení CMP

17.06.2014 23:15

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách je dobrovolným občanským sdružením občanů i právnických osob, majících zájem se aktivně podílet na zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou anebo ohrožené vznikem této choroby. Jeho stránky obsahují informace o mozkové příhodě, adresář klubů CMP, poradnu i diskusní fórum.

Asociace klinických logopedů ČR

17.06.2014 23:16

Stránky profesní a odborné společnosti sdružující všechny klinické logopedy v ČR informují o opožděném vývoji řeči, poruchách a vadách výslovnosti, vývojové dysfázii, koktavosti, breptavosti, oněmění, afázii a kdy a kde vyhledat logopedickou péči a jak je tato péče hrazena.