Afázie

Jazyk a zvláštnosti dorozumívání afatiků

12.08.2008 10:51
Práce Evy Flanderkové z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze přibližuje některé zvláštnosti užívání jazyka, které jsou spojeny s komunikací afatiků.

Pro veřejnost: Afázie

12.08.2008 10:54
Charakteristika afázie na webu Asociace klinických logopedů, možnosti logopedické intervence.

Afázie

13.08.2008 2:08
Diplomová práce neznámého autora/autorky (chybí úvodní stránky) na téma afázie. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První tři kapitoly analyzují poznatky z odborné literatury, týkající se mezilidské komunikace, řeči a jejími poruchami. Zachycuje etiologii a symptomatologii, srovnává jednotlivé klasifikační systémy, zabývá se diagnostikou, metodami a možnostmi terapie afázie. Čtvrtá kapitola obsahuje výzkumnou činnost, která je zaměřena na faktory ovlivňující terapii afázie v rámci logopedické intervence.

Co je afasie?

13.08.2008 15:50
Příručka Mezinárodní asociace pro afasii je přeložena do češtiny a poskytuje přehledné informace o afasii, jak vzniká a jaké problémy může přinést. Radí rovněž, jak lze komunikovat s osobami postiženými afázií.

Afasie je porucha řeči

13.08.2008 16:02
Příručka Mezinárodní asociase pro afasii radí osobám postiženým afasií, co mohou dělat ve vztahu ke svému okolí.

Jak komunikovat s osobou s afázií - základní rady

13.08.2008 16:23
Logopedická péče je možná již několik dní po vzniku afázie, když jsou stabilizovány vitální funkce, tj. ještě v nemocnici. V prvních dnech, týdnech, měsících často dochází ke spontánní úpravě stavu k lepšímu. V této době je dobré započít s logopedickou péčí, obnovovací schopnost je největší. Stránky Klubu Afasie radí, jak při tom postupovat.