Důležité informační zdroje

Asociace klinických logopedů ČR

12.08.2008 11:49
Stránky profesní a odborné společnosti sdružující všechny klinické logopedy v ČR informují o opožděném vývoji řeči, poruchách a vadách výslovnosti, vývojové dysfázii, koktavosti, breptavosti, oněmění, afázii a kdy a kde vyhledat logopedickou péči a jak je tato péče hrazena.

Logopedická společnost Miloše Sováka

13.08.2008 0:31
Stránky odborné společnosti, založené v roce 1970 profesorem Milošem Sovákem, která sdružuje kolem 400  logopedických pracovníků, pracovníků různých typů škol a dalších odborníků různých profesí. Obsahují mj. recenze řady titulů zabývajících se problematikou vad řeči.

Balbutická komunita

13.08.2008 0:39
Web obsahuje informace o koktavosti a diskuzní kroužek s více než 2900 příspěvků.

Balbutici

13.08.2008 0:44
Web obsahuje odkazy na články týkající se koktavosti, na specializované weby a příspěvky týkající se slavných balbutiků.

Sdružení CMP

13.08.2008 0:59
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách je dobrovolným občanským sdružením občanů i právnických osob, majících zájem se aktivně podílet na zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou anebo ohrožené vznikem této choroby. Jeho stránky obsahují informace o mozkové příhodě, adresář klubů CMP, poradnu i diskusní fórum.