Koktavost

O partnerství a koktavosti

13.08.2008 0:25
Rozsáhlý příspěvek na webu Rodina.cz zpracovala podle zahraničních podkladů Alžběta Peutelschmiedová.

Když dítě koktá

13.08.2008 0:28
Článek doc. PaeDr. Alžběty Peutelschmiedové, PhD., se soustřeďuje na problémy koktavosti u dětí předškolního věku a v prvních letech školní docházky.

Koktavost

25.08.2013 19:12

Příspěvek na stránkách Klinická logopedie se zabývá příčinami vzniku koktavosti, příznaky, diagnostikou i terapií.