Diskuse, poradny

Balbutická komunita

17.06.2014 23:10

Web obsahuje informace o koktavosti a diskuzní kroužek s více než 2900 příspěvků.

Porucha řeči

17.06.2014 23:11

Diskusní fórum na webu Doktorka.cz soustředilo od roku 2000 množství příspěvků.

Logopedie a poruchy řeči

17.06.2014 23:12

V poradně na webu Rodina.cz odpovídá na dotazy PaedDr. Ilona Kejklíčková Ph.D, přednostka Soukromé kliniky pro vady řeči a sluchu Logo v Brně.

Sdružení CMP

17.06.2014 23:12

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách je dobrovolným občanským sdružením občanů i právnických osob, majících zájem se aktivně podílet na zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou anebo ohrožené vznikem této choroby. Jeho stránky obsahují informace o mozkové příhodě, adresář klubů CMP, poradnu i diskusní fórum.

Logopedická on-line poradna

17.06.2014 23:13

Stránky poradny obsahují popis jednotlivých vad řeči a odpovědi klinického logopeda na dotazy. Nechybí ani četné články a materiály ke stažení, které slouží k procvičování hlásek či dechových a artikulačních cvičení.