Logopedie

13.08.2008 15:26
Příspěvek na webu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity charakterizuje logopedii jako obor a popisuje 14 řečových poruch, kterými jsou opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie – vývojová nemluvnost, dyslálie – patlavost, huhňavost – rhinolalia, palatolalia, breptavost – tumultus sermonis, dysartrie, koktavost – balbutites, mutismus – nemluvnost, afázie – získaná orgánová nemluvnost, alálie, symptomatické poruchy řeči, poruchy hlasu a poruchy grafické podoby řeči .
Klíčová slova: