Léčba

Mentio

13.08.2008 1:10
Výukové logopedické programy řady Mentio - logopedický software pro děti i dospělé, které trápí porucha řeči v důsledku nějakého onemocnění (vývojová afázie, úraz hlavy, mozková příhoda).

Výuka afáziologie a starostlivosti o pacienta s afáziou vo vyššom odbornom štúdiu

13.08.2008 1:14
Práce Martiny Országové a Andreje Országa ze SZŠ Petra Fouriera v Bratislavě, resp. Fakultní nemocnice s poliklinikou akademika Ladislava Dérera v Bratislavě se soustřeďuje na výuku interakce mezi sestrou a pacientem, kdy odpověď sestry závisí na tom, zda porozuměla informace vyslané afatikem. Při výuce využívá některých prvků programu PACE (promoting aphasis communicative effectiveness).

Skupinová terapie afázie v chronickém stadiu

13.08.2008 14:54

Diplomová práce Mgr. Sandry Páralové se zabývá narušenou komunikační schopností ve stáří, zejména afázií. Je vysvětlen pojem afázie, dále je popsána etiologie, symptomatologie a diagnostika fatických poruch. Důraz je kladen na terapii. V práci je analyzován vliv individuální a skupinové terapie. Empirická část obsahuje pět případových studií klientů s různými typy afázií v chronickém stadiu, také s různým vzděláním. Cílem bylo prokázat terapeutický efekt skupinové terapie u těchto klientů a jeho nezávislost právě na typu afázie a vzdělání klientů. Dále byl zkoumán vliv muzikoterapie a ekonomické aspekty skupinové terapie. Všech cílů bylo ve výzkumném šetření dosaženo.
Na stránce jsou odkazy na další závěrečné práce studentek Masarykovy univerzity na příbuzná témata.

Zkušenosti uživatelů s koktavostí

07.02.2013 21:32

Článek o koktavosti na webu Vitalion.cz je doplněn řadou příspěvků čtenářů o tom, jaké mají vlastní zkušenosti s léčbou této poruchy řeči.