Když dítě koktá

13.08.2008 0:28
Článek doc. PaeDr. Alžběty Peutelschmiedové, PhD., se soustřeďuje na problémy koktavosti u dětí předškolního věku a v prvních letech školní docházky.
Klíčová slova: