Ostatní typy léčby

Podpůrná a symptomatická léčba

28.10.2008 13:12
Pod pojmem podpůrná léčba rozumí lékař podávání nejrůznějších léků, které umožňují dodržet plánovaný rozsah protinádorové léčby (chemoterapie, radioterapie a imunoterapie). Tyto léky zabraňují rozvoji nežádoucích účinků léčby. Podrobnější informace přínáší web Komplexní informační centrum.

Biologická léčba

28.10.2008 13:14
Biologická léčba spočívá v podávání léků, které posilují organismus v boji proti nádorům. Synonymy pro tuto léčbu jsou imunoterapie, bioterapie nebo léčba modulátory biologické odpovědi (BRMT). Další informace na webu Komplexního onkologického centra.

Hormonální léčba

28.10.2008 13:15
Růst některých nádorů lze zpomalit hormonálními léky. V současné době má hormonální léčba své nezastupitelné místo v léčbě nádorů prsu, dělohy, prostaty a některých onemocnění krvetvorby. Informace na webu Komplexního onkologického centra.

Transplantace kostní dřeně

28.10.2008 13:19
Článek na webu Ordinace.cz popisuje, co je to transplantace kostní dřeně, kdy se používá, jak se provádí.

Transplantace kostní dřeně

17.06.2014 14:40

Stránky Transplantace kostní dřeně představují rozcestník na Český národní registr dárců kostní dřeně (zajišťuje nábor, registraci a vyšetření dobrovolných dárců kostní dřeně v ČR a odběry dřeně k transplantaci nemocným s leukémií, nádory aj. nemocemi krve), Nadaci pro transplantace kostní dřeně (podporuje rozvoj registru dárců kostní dřeně a transplantací, rozvoj léčby leukémie, nádorů a nemocí krve) a na Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni (zaměřuje se především na diagnostiku, HLA typizaci a komplexní léčbu včetně transplantace kostní dřeně u hematologických malignit, zejména leukémií, lymfomů a těžkých útlumů krvetvorby).