Léčba obecně

Pokyny a doporučení pro ženy po ablaci prsu

28.10.2008 11:18
Příspěvek doc. MUDr. Jiřího Zámečníka, CSc., na webu Klubu žen s nádorovým onemocněním prsu shrnuje informace, které by měla vědět pacientka, jejíž spolupráce je pro úspěch léčby nezbytná.

Informace VZP pro ženy po ablaci prsu

28.10.2008 11:20
Přehled podmínek úhrady z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pro klientky po ablaci prsu. Informace je v souladu s platným číselníkem VZP.

Léčebné postupy

28.10.2008 11:22
Komplexní onkologické centrum na svých stránkách uvádí v přehledných tabulkách základní informace o možnostech prevence, o diagnostice a o léčbě nejčastějších nádorových onemocnění.

Bolest a možnost jejího zmírnění či odstranění

28.10.2008 11:26
Příspěvek Ligy proti rakovině popisuje možnosti léčby jak akutní, tak chronické bolesti. Popisuje případné vedlejší účinky a jak se s nimi vyrovnat, obavy a mýty při medikamentózní léčbě a zmiňuje i další možnosti léčby.

Desatero onkologického pacienta

28.10.2008 13:41
Nejdůležitějších deset doporučení pro pacienty se zhoubnými novotvary - na webu Česká onkologická společnost ČLS JEP pacientům.

Zhoubné nádory

09.03.2013 22:46

Na stránkách moje medicína v sekci Zhoubné nádory se nacházejí dokumenty, ve kterých naleznete převážně rady a doporučení vytvořené profesionály z různých oborů (např. lékař, sociální pracovník, psycholog, právník). Rady nezdravotnických odborníků jsou zvláště cenné, neboť je jich málo a jsou obvykle obtížně dostupné. Tyto rady a doporučení odráží zkušenosti jednotlivých odborníků a jsou ku pomoci obecně všem pacientům se zhoubnými nádory, bez ohledu na typ jejich konkrétního onemocnění.