Transplantace kostní dřeně

17.06.2014 14:40

Stránky Transplantace kostní dřeně představují rozcestník na Český národní registr dárců kostní dřeně (zajišťuje nábor, registraci a vyšetření dobrovolných dárců kostní dřeně v ČR a odběry dřeně k transplantaci nemocným s leukémií, nádory aj. nemocemi krve), Nadaci pro transplantace kostní dřeně (podporuje rozvoj registru dárců kostní dřeně a transplantací, rozvoj léčby leukémie, nádorů a nemocí krve) a na Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni (zaměřuje se především na diagnostiku, HLA typizaci a komplexní léčbu včetně transplantace kostní dřeně u hematologických malignit, zejména leukémií, lymfomů a těžkých útlumů krvetvorby).