Radiační léčba

Komplikace léčby

28.10.2008 11:38
Protinádorová léčba bohužel stále ještě není zacílená pouze na samotný nádor a tak mimo mnoho dobrého napáchá i věci zlé. Klíč k úspěchu onkologické léčby tkví, mimo jiné, také ve znalosti možných komplikací, schopnosti je do jisté míry předvídat a včas a úspěšně léčit. Prakticky každý pacient se v průběhu léčby setká s nějakou komplikací. Podrobně tyto komplikace popisuje příspěvek na stránkách Fakultní nemocnice Brno.

Radioterapie neboli léčba zářením

28.10.2008 11:40
Sekci na webu Česká onkologická společnost ČLS JEP pacientům zpracoval prof. MUDr. Jiří Petera,PhD., přednosta Kliniky onkologie a radioterapie FN Hradec Králové.

Radiační léčba

28.07.2013 12:32

Ozařování patří k základním prostředkům protinádorové léčby. Zatímco chemoterapie nebo hormonální léčba působí na nádorové buňky v celém organismu, ozařování a chirurgická léčba patří k metodám, které působí pouze na to místo těla, kde leží nádor. Zářením lze vyléčit téměř třetinu zhoubných nádorů.Více informací na stránkách Komplexního onkologického centra.