Chirurgická léčba

Chirurgická léčba

28.10.2008 1:00
Operace je nejstarším způsobem protinádorové léčby. Charakteristika na webu Komplexního onkologického centra.

Léčba rakoviny

17.06.2014 14:36

Článek na stránkách MUDr. Jiřího Štefánka určených studentům 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, popisuje způsoby léčby rakoviny, včetně chirurgické léčby.

Chirurgická léčba

17.06.2014 14:37

Sekce na webu Léčba rakoviny popisuje sedm typů protinádorové chirurgické léčby.