Podpůrná a symptomatická léčba

28.10.2008 13:12
Pod pojmem podpůrná léčba rozumí lékař podávání nejrůznějších léků, které umožňují dodržet plánovaný rozsah protinádorové léčby (chemoterapie, radioterapie a imunoterapie). Tyto léky zabraňují rozvoji nežádoucích účinků léčby. Podrobnější informace přínáší web Komplexní informační centrum.
Klíčová slova: