Prevence, osvěta

Pohybová aktivita v prevenci civilizačních chorob

16.06.2014 9:17

Doporučený postup pro praktické lékaře zpracovala pro projekt České lékařské společnosti J.E.Purkyně doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. v gesci odborné společnosti všeobecného lékařství.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku

16.06.2014 9:20

Tato doporučení jsou dílem společné pracovní skupiny, kterou vytvořily Česká kardiologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro aterosklerózu ČLS JEP, Česká společnost pro hypertenzi ČLS JEP, Česká internistická společnost ČLS JEP, Česká diabetologická společnost ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, Česká obezitologická společnost ČLS JEP, Česká angiologická společnost ČLS JEP a Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP.

Příčiny kardiovaskulárních onemocnění

16.06.2014 9:22

Příspěvek na portálu pro vědecky podloženou prevenci a zdravý životní styl rozebírá jednotlivé rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.