Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku

16.06.2014 9:20

Tato doporučení jsou dílem společné pracovní skupiny, kterou vytvořily Česká kardiologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro aterosklerózu ČLS JEP, Česká společnost pro hypertenzi ČLS JEP, Česká internistická společnost ČLS JEP, Česká diabetologická společnost ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, Česká obezitologická společnost ČLS JEP, Česká angiologická společnost ČLS JEP a Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP.