Organizace

Česká společnost pro hypertenzi

16.06.2014 9:25

Stránky obsahují vedle informací o činnosti odborné společnosti mj. doporučené postupy a časopis Hypertenze od roku 1998 (některá čísla ve formátu PDF, jiná v HTML).

Česká kardiologická společnost

16.06.2014 9:26

Stránky České kardiologické společnosti jsou zaměřeny na své členy a odbornou veřejnost. Kromě jiného zde lze najít doporučené postupy týkající se léčení nejčastějších a celospolečensky nejzávažnějších kardiovaskulárních onemocnění, nebo návrh koncepce péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami v České republice - Národní kardiovaskulární program.

Česká společnost pro aterosklerózu

16.06.2014 9:28

Kromě části informující o činnosti organizace obsahuje web také doporučení vypracovaná výborem České společnosti pro aterosklerózu, publikace českých i zahraničních společností a institucí a odkazy na důležité informační zdroje, včetně tabulek pro výpočet rizika onemocnění.

Sdružení CMP

17.06.2014 14:06

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách eviduje v celé republice na 1100 členů. Pořádá rekondiční pobyty, organizuje Kluby CMP, vydává jednou až dvakrát ročně členský časopis Javor, pořádá semináře a poskytuje zdravotní a sociální poradenství.