Doporučené postupy pro praktické lékaře

Akutní koronární syndromy

30.11.2008 15:33
Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. Definice zahrnuje všechny nemocné se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeční, u kterých se manifestuje v klidu bolest na hrudníku typu anginy pectoris, nebo se bolest objevuje v častější frekvenci, větší intenzitě a/nebo v delším trvání než tomu bylo dříve. Zvláštní skupinu představují nemocní, u kterých se bolest na hrudníku objevuje poprvé.

Arteriální hypertenze

30.11.2008 15:36
Hypertenze znamená opakované zvýšení tlaku ≥ 140/90 mmHg alespoň u 2 ze 3 měření při minimálně 2 návštěvách. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Jiří Widimský, CSc. (jr.).

Embolie a trombózy tepen dolních končetin

30.11.2008 17:25
Akutní tepenné uzávěry patří mezi náhlé příhody a na rychlosti jejich ošetření závisí nejen zachování končetiny, ale často i života (šokové stavy, sekundární sepse). Autorem doporučeného postupu pro praktické lékaře je MUDr. Tomáš Daněk, spoluautorem doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.