Pohybová aktivita v prevenci civilizačních chorob

16.06.2014 9:17

Doporučený postup pro praktické lékaře zpracovala pro projekt České lékařské společnosti J.E.Purkyně doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. v gesci odborné společnosti všeobecného lékařství.