Léčba

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti

30.11.2008 14:43
Tato doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií, která vypracovala Česká společnost pro aterosklerózou, navazují na společné doporučení českých odborných společností Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku z roku 2005 a jsou s nimi v souladu z hlediska priorit prevence i ve způsobu odhadu výše rizika úmrtí na KVO. Jsou zaměřena na problematiku dyslipidemií (diagnostika, cílové hodnoty lipidů, léčba) a zohledňují nejnovější poznatky v této oblasti, včetně výsledků klinických a epidemiologických studií.

Zlatá první hodina po infarktu

30.11.2008 14:48
Odborný článek z časopisu Kardiologie z 23.9.1998 dokládá obrovský význam co nejrychlejšího zahájení trombolytické léčby.

Moderní léčba hypertenze

13.08.2013 10:14

V České republice trpí hypertenzí asi 44 % dospělé populace. I přes poměrně snadnou diagnostiku tohoto onemocnění stále téměř třetina pacientů o své hypertenzi vůbec neví a farmaky snižujícími krevní tlak je léčena pouze o něco více než polovina nemocných. Článek na stránkách Medical Tribune se zabývá způsoby léčby vysokého tlaku.