Důležité odkazy

Národní kardiovaskulární program

30.11.2008 15:19
Návrh koncepce péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami v České republice, který vypracovala Česká kardiologická společnost ve spolupráci s Českou společností Kardiovaskulární chirurgie.

Medicína

30.11.2008 15:22
Na webu Zdravá rodina jsou ve formátu HTML umístěna čísla časopisu Medicína od dubna 1998 po současnost. Zaměření a úroveň článků odpovídá podtitulu Odborné fórum lékařů a farmaceutů.

Česká společnost pro hypertenzi

30.11.2008 15:24
Stránky obsahují vedle informací o činnosti odborné společnosti mj. doporučené postupy a časopis Hypertenze od roku 1998 (některá čísla ve formátu PDF, jiná v HTML).

Česká kardiologická společnost

30.11.2008 15:26
Stránky České kardiologické společnosti jsou zaměřeny na své členy a odbornou veřejnost. Kromě jiného zde lze najít doporučené postupy týkající se léčení nejčastějších a celospolečensky nejzávažnějších kardiovaskulárních onemocnění, nebo návrh koncepce péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami v České republice - Národní kardiovaskulární program.

Česká společnost pro aterosklerózu

30.11.2008 15:27
Kromě části informující o činnosti organizace obsahuje web také doporučení vypracovaná výborem České společnosti pro aterosklerózu, publikace českých i zahraničních společností a institucí a odkazy na důležité informační zdroje, včetně tabulek pro výpočet rizika onemocnění.