Základní informace

Když srdce řekne dost

30.11.2008 13:54
Článek Daniely Pirnerové z měsíčníku Zdraví přibližuje srozumitelně problematiku infarktu myokardu.

Ischemická choroba srdeční

30.11.2008 13:57
Ischemická choroba srdeční je příčinou takřka třetiny úmrtí v České republice a u stejně početné skupiny kvalitu života významně zhoršuje. Rozsáhlý příspěvek na webu Ordinace popisuje její příčiny, léčení, způsoby poskytnutí první pomoci.

Ateroskleróza

26.01.2013 20:22

Ateroskleróza neboli „kornatění tepen“ je degenerativní onemocnění cév. Způsobuje ji ukládání tukových látek a vápníku do jejich stěny. Typicky se projevuje snížením průtoku krve postiženou cévou a poruchou zásobení částí těla a orgánů. Někdy se označuje jako „nemoc 20. století“. Podrobně o tomto onemocnění pojednává příspěvek na webu U lékaře.cz.

Onemocnění srdce

07.08.2013 2:00

Onemocnění srdce patří mezi častá onemocnění a jsou nejčastější příčinou smrti ve vyspělých zemích. Sekce na webu Vitalion popisuje jednotlivé druhy onemocnění srdce.

Srdeční choroby

16.06.2014 9:13

Srdeční choroba je souhrnný termín pro množství rozličných chorob, které zasahují srdce. Článek na wikipedii se zaměřuje na anginu pectoris, infarkt myokardu, ischemickou chorobu srdeční a trombézu věnčitých tepen.