Podporované zaměstnání

Podporované zaměstnávání je komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek.

Česká unie pro podporované zaměstnávání

27.12.2006 9:04

Stránky informují o problematice podporovaného zaměstnávání, o činnosti unie, jejích projektech a obsahují také Zpravodaj IN od roku 2003 a základní koncepční dokumenty.

Rytmus - podporované zaměstnávání

27.12.2006 9:06

Občanské sdružení Rytmus se zaměřuje na děti a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí žít, vzdělávat se a pracovat mezi svými vrstevníky v běžném prostředí. Zapojilo se do několika projektů podporovaného zaměstnávání.

Projekt EQUAL - podporované zaměstnávání v regionech ČR

27.12.2006 9:13

Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání systémově řeší problematiku zaměstnanosti osob ze znevýhodněných skupin (osob s různými druhy postižení a osob sociálně znevýhodněných) na otevřeném trhu práce, a to prostřednictvím metody podporovaného zaměstnávání. Stránky projektu obsahují souhrnnou metodiku, studijní texty, standardy podporovaného zaměstnávání.

OS Asistence

27.12.2006 9:16

Cílem občanského sdružení Asistence je praktická pomoc a podpora studentům a absolventům Jedličkova ústavu a škol v Praze v přechodu ze školy do dalšího života. Hlavní součástí tohoto tranzitního programu je pracovní uplatnění ve společnosti, zajišťujeme pro studenty individuální praxe s asistencí a podporované zaměstnávání a poradenství pro absolventy.