Poradenství

Poradenství - autismus

27.12.2006 20:07

Na webu Autismus.cz odpovídají na dotazy zaměstnanci a externí spolupracovníci Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Je možné se na ně obracet i anonymně.

Lákařská poradna pro lidi s mentálním postižením

24.10.2012 18:19

Lékařskou poradnu občanského sdružení DICRE vede MUDr. Alena Svobodová. Odpovídá na dotazy a provádí preventivní lékařské prohlídky mentálně postižených osob před odjezdem na jakýkoli rekondiční pobyt.

Poradna Dobromyslu.cz

24.10.2012 18:12

Do poradny lze zasílat dotazy týkající se nejen mentálního postižení, autismu či jiných diagnoz, ale i dalších oblastí sociální problematiky. Na dotazy odpovídá Tereza Langová (Máme otevřeno?, o.s.) ve spolupráci s externími redaktory.

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

24.10.2012 17:58

Na poradnu se mohou obrátit přes internet nebo telefonicky osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, senioři, jejich rodinní příslušníci a osoby z blízkého sociálního okolí osob se zdravotním postižením a seniorů v rámci celé ČR, které se dostaly do obtížné životní situace a nedovedou ji řešit vlastními silami, rodiče dětí se zdravotním postižením, opatrovníci osob omezených resp. zbavených způsobilosti k právním úkonům, rodinní příslušníci a ostatní pečující osoby.

Informační a poradenské centrum (IPC)

01.06.2008 15:39
Informační a poradenské centrum (IPC) je moderním komplexním informačním servisem. Poskytuje informace se zaměřením na integraci lidí s mentálním postižením a autismem do společnosti. Hlavní akcent je kladen na integraci do zaměstnání. Zodpovídá rovněž ostatní otázky ze sociální oblasti. Funguje prostřednictvím telefonní linky, e-mailu, internetové a osobní poradny.

Logopedická centra

25.02.2007 18:18

Seznam poskytovatelů logopedické péče klientům s afázií - na stránkách Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci.

Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center

27.12.2006 21:01

Stránky asociace obsahují adresář Speciálně pedagogických center členěný podle krajů. Speciálně pedagogická centra (SPC) jsou poradenská zařízení, která poskytují služby klientům se zdravotním postižením: kombinovanými vadami, mentálním postižením, poruchou autistického spektra, vadou řeči, tělesným postižením, vadou sluchu, vadou zraku.

Speciálně pedagogická centra

27.12.2006 20:59

Adresář speciálních mateřských, základních a středních škol pro zdravotně postižené a speciálních pedagogických center - na stránkách informačního systému Braillnet.cz.

InternetPoradna

27.12.2006 20:54

Poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a všechny blízké. Cílem projektu InternetPoradna je zprostředkovat pod jednotnou adresou www.iporadna.cz kontakt dotazu tazatele se sítí odborných poradců v celé ČR - prosíťovat celou sociálně-zdravotní oblast v České republice. V současné době tvoří tuto síť 230 odborníků. Jednou z deseti oblastí, na které se člení poradenský server, je i mentální postižení. Přidanou hodnotu projektu tvoří  články a diskusní skupiny.

Poradenské centrum SPMP ČR

27.10.2012 12:52

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR poskytuje osobám s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodinným příslušníkům, přátelům a dalším zájemcům z celé ČR základní i odborné sociální poradenství.