Projekt EQUAL - podporované zaměstnávání v regionech ČR

27.12.2006 9:13

Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání systémově řeší problematiku zaměstnanosti osob ze znevýhodněných skupin (osob s různými druhy postižení a osob sociálně znevýhodněných) na otevřeném trhu práce, a to prostřednictvím metody podporovaného zaměstnávání. Stránky projektu obsahují souhrnnou metodiku, studijní texty, standardy podporovaného zaměstnávání.

Klíčová slova: