Škola a mentální postižení

Dobromysl.cz - sekce Škola

27.12.2006 8:47

Studenti s mentální retardací potřebují získat takové zkušenosti a vzdělání, které jim umožní pracovat, žít a těšit se z života ve společnosti. Integrace do běžných tříd dává dětem s mentálním postižením možnost vzdělávání, sociálního kontaktu s vrstevníky a osvojování dovedností, hodnot a postojů odpovídajícím jejich věku.

Inkluze.cz

13.02.2013 16:59

Inkluzívní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos. Server Inkluze.cz se zabývá právním rámcem inkluzivního vzdělávání, nabízí příklady z praxe, metodickou podporu, poradenství.

Inkluzivní vzdělávání

11.06.2014 22:52

Sekce Inkluzivní vzdělávání na webu občanského sdružení Rytmus nabízí ke stažení řadu metodických materiálů a odborných textů.