Práce

Práce je pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením stejným přínosem jako pro lidi bez postižení -po stránce sociální (být platným a respektovaným členem komunity) i profesní (rozvíjet své schopnosti a dovednosti). Sama o sobě je pak práce přirozeně zdrojem hodnot ve smyslu vytvořených služeb či výrobků. Nabídka pracovních programů pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením by měla svou šíří odpovídat jejich potřebám: od programů rozvíjejících základní schopnosti sebeobsluhy a orientace (denní centra a stacionáře), přes programy orientované na osvojení pracovních návyků a dovedností (chráněné dílny) až ke službám směřujícím k uplatnění klienta v přirozeném integrovaném pracovním prostředí (podporované zaměstnání a běžné zaměstnání).